حملهٔ مزدوران دولت کودتا به مردم معترض

اعتراضات مردم به تنفیذ احمدی نژاد

نجات یک جوان از دست یگان ویژه و تلاش مردم برای باز کردن دستبند او - پارک ساعی


دانلود


دانلود

تاخت و تاز نیروهای ضد شورش در پیاده روهای ولی عصر

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود