ندا آقا سلطان یک ساعت قبل از شهادت

ویدئو کلیپ جدیدی از ندا آقا سلطان و معلم موسیقی وی در روز ۳۰ خرداد
علیرغم ادعای صدا و سیما ندا در تظاهرات و اعتراضات ۳۰ خرداد شرکت کرده بود

قسمت چپ تصویر ثانیهٔ ۳ و ۳۸ به بعد

دانلود


تهدید مزدور لباس شخصی‌ بر سر مزار ندا

شهید ندا آقا سلطان