حملهٔ یگان ویژه به مردم و شکستن شیشه‌های اتومبیلها

فیلمی تازه منتشر شده از زدو خورد مردم و نیروهای حکومتی در اعتراضات پس از انتخابات


Download