مشورت احمدی‌ نژاد با کودکان در مورد مسائل دولتی

با بچهٔ، با کودک ۵ ساله هم که نامه نوشته بود من گفتگو کردم، با اون خط پیش دبستانی دو کلمه. با یه دانش آموز کلاس سوم دبستان که یه نقاشی کرده بود ده تا طرح داده بود از دید خودش که آقا ترافیک رو این کار بکنید آلودگی‌ رو این کار بکنید، مسکن رو اینکار رو بکنید، بنده زنگ زدم با اون بیست دقیقه گفتم خوب چیجوری؟ چیجوری به نظرت میرسه؟ چرا میگین مشورت نمیکنه دولت؟


Download