گفتگوی صدای آمريکا با مسيح علی نژاد

مسيح علی نژاد، روزنامه نگار اصلاح طلب، در گفتگويی با بهنام ناطق پيرامون انتخابات، احمدی نژاد، جناح اصلاح طلبان و مسائل روز ايران توضيحاتی داد


Download mp4 3gp


Download mp4 3gp


Download mp4 3gp


Download mp4 3gp


Download mp4 3gp


Download mp4 3gp