مزار ندا آقا سلطان بدون نام و نشان

فیلم جدیدی از غریبانه قبرهای بهشت زهرا - اینجا قطعه ۲۵۷ بهشت زهرا است. جایی که ندا آقا سلطان دفن شده است. همه قبرها دارای پلاکی می باشند که مشخصات متوفی بروی آن درج شده است. هر چه گشتیم قبر ندا را پیدا نکردیم. تا اینکه عده ای کارگر که آنجا مشغول کار بودند ما را راهنمایی کردند. قبر ندا هیچ تابلو و نشانی نداشت و تنها گلبرگهای خشکی از تجمع مردم در بهشت زهرا بروی آن قرار داشت


Download mp4 3gp