دستپاچگی مجری سبز پوش جام جم از تقدیر بیننده

ساناز از انگلیس در تماس با برنامهٔ زندهٔ تلویزیون جام جم به مجری سبز پوش گفت که زنگ زدم خدمتتون تبریک بگم و خوشحالم از اینکه شما هم به جنبش سبز پیوستید


دانلود