مصاحبهٔ کامل ابراهیم شریفی و مریم صبری قربانیان تجاوز

سی‌ و چهار دقیقه از افشاگری قربانیان تجاوز، ابراهیم شریفی و مریم صبری که قسمت‌هایی‌ از آن در گذشته منتشر شده بود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

مصاحبهٔ دکتر نوریزاده با مریم صبری