ضرب و شتم یک خانم تظاهر‌کننده در نیویورک

مصاحبه با شاهدان حمله به یک دختر ۲۱ ساله که توسط عوامل دولت کودتا با مشت مورد حمله قرار گرفت ولی‌ به خاطر خانوادهٔ خود در ایران مظلومانه شکایتی به پلیس نمیکند


دانلود