مصاحبهٔ لری کینگ (سی.ان.ان) با احمدی نژاد

پشت صحنه این مصاحبهاعتراف صریح احمدی نژاد به وجود شکنجه، تجاوز و قتل
لری کینگ: مردم کتک زده شدند، مورد تجاوز قرار گرفتند و به قتل رسیدند ... حتما شما گفتید باید اشتباهی‌ مرتکب شده باشم ... احمدی نژاد: بنده دخالتی نداشتم در این حوادث

چطور این همه رای را سریع شمردید؟
چه احساسی‌ دارید از اینکه هزاران هزار هموطن رو می‌بینید به خیابانها رفتند و انتخابات را جعلی خواندند؟
چرا خشونت بر علیه زنان، کودکان و سالمندان اعمال می‌کنید؟

چه اتفاقی برای ندا افتاد؟
عکس‌العمل شما نسبت به حملهٔ اخیر انگلستان، آمریکا و فرانسه چیست؟
آیا عکس‌العمل اسرائیل نسبت به اقدامات شما اهمیتی دارد؟


ا.ن. دست تو دماغش میکنه
در ثانیهٔ ۱۹


آیا هولوکاست به وقوع پیوست؟
وضعیت سه کوهنورد آمریکایی چگونه است؟
آیا انتظار دارید روابط ایران و آمریکا بهبود یابد؟