گفتگو با ابراهیم شریفی شاهد کروبی

ابراهیم شریفی پس از افشاگری در نزد کروبی و رضا علامه‌زاده، اینک با صدای آمریکا از شکنجه و تجاوز سخن میگوید


دانلود
مصاحبهٔ کامل ابراهیم شریفی و مریم صبری