مضروب شدن یک جانباز توسط فرماندهٔ سپاه

حملهٔ سردار عراقی فرمانده سپاه محمد رسول ‌الله تهران بزرگ به جانبازی که در نزد یک روحانی شکایت می‌کند و اظهار می‌دارد که از جانب بسیج و اراذل و اوباش مورد ارعاب، تهدید و توهین قرار گرفته و امنیت جانی ندارد


دانلود