شعار یا حسین میر‌حسین در استادیوم آزادی

حمایت مردم از میر‌حسین موسوی پس از مسابقهٔ فوتبال شاهین و پرسپولیس


دانلود