اعتراض به حضور احمدی نژاد در نیویورک ۳۱ شهریور

تصاویری از وقایع اخیر ایران بر روی پرده ای انسانی تشکیل شده از بازیگران سفید پوش، به همراه صدای اعتراضات مردم


دانلود

فیلم استفاده شده در نمایش زیبای بالا


دانلود

رسیدن دوچرخه سواران تورنتو به نیویورک


دانلود