حملهٔ پلیس به مردم در روز قدس سبز

صحنه‌هایی از زدن مردم با باتوم جهت جلوگیری از رسیدن تظاهرکنندگان سبز به دانشگاه تهران


دانلود


دانلود