تظاهرات و اعتراض در ورزشگاه آزادی

تساوی مسابقهٔ فوتبال پرسپولیس و استقلال برای هفتمین بار
در طول ریاست جمهوری احمدی نژاد

شعار مردم: فوتبال با سیاست نميخوايم, نميخوايم - تبانی تبانی


دانلود


دانلود

تا احمدی نژاده هر روز همین بساطه- مرگ بر دیکتاتور - موسوی موسوی - یار دبستانی من - یا حسین میر حسین - استقلال پرسپولیس اتحاد اتحاد

دانلود


دانلود

طعنه فردوسی پور به سکوهای خالی بازی پرسپولیس و استقلال


دانلود

صدای یا حسین میرحسین در پخش زنده از استادیوم آزدی


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود