شعار "مرگ بر تو" در مسابقهٔ پاس و استقلال

فریاد تماشاچیان بر علیه حاکم مستبد در هنگام مسابقهٔ فوتبال - ۲۵ مهر


دانلود