استقبال گسترده از کروبی در نمایشگاه مطبوعات

شعار مردم در حمایت از کروبی و در مقابل عوامل حکومتی: بسیجی واقعی ، همت بود و باکری - مرگ بر دیکتاتور - درود بر کروبی - کروبی زنده باد، موسوی پاینده باد - کروبی، کروبی، حمایتت میکنیم


دانلود

هو شدن عوامل حکومتی و بسیجی‌ توسط حامیان کروبی و شعار بسیجی‌ وحشی شده


دانلود


دانلود


دانلود