فراخوان شرکت در مراسم بزرگداشت شهید سعید عباسی

خطاب به ملت شریف ایران - بنا بر بی حرمتی ها و تعرض هایی كه طی چند روز اخیر نسبت به مدفن شهید راه حق سعید عباسی صورت گرفته است، مراسمی جهت بزرگداشت و یاد بود مقام آن شهید بزرگوار روز جمعه ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۱ صبح در بهشت زهرا قطعه ۲۵۷ ردیف ۴ برگزار میگردد. امید است با حضور سبزتان محفل ما را نورانی فرمایید