استقبال از احمدی نژاد در ونزوئلا با سرود شاهنشاهی

گزارش دکتر علیرضا نوریزاده از مراسم استقبال احمدی نژاد در فرودگاه کاراکاس


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp