تظاهرات دانشگاه تهران (۳) - ۱۳ آبان

فیلمی تازه منتشر شده از تظاهرات دانشگاه تهران

اوین شده دانشگاه، ایران شده بازداشتگاه


دانلود mp4 3gp