پخش بیانیه و اعلامیه در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

پخش بیانیه و اعلامیه در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برای حضور در ۱۳ آبان و حمایت از دانشجویان تهران مرکز


دانلود