تظاهرات دانشگاه یاسوج

راهپیمایی دانشجویان دانشگاه یاسوج در اعتراض به اخراج ۴ دانشجو به نامهای مسعود موسوی ، امین خسروی ، سامان تقوی ، صابر میری و همچنین اعتراض به تفکیک جنسیتی


دانلود