افزایش اعتراضات دانشجویی‌ در آستانه ۱۶ آذر

گزارشی از ادامهٔ بازداشت و احضار دانشجویان از سوی مقامهای امنیتی و مقابلهٔ دانشجویان


دانلود mp4 3gp