تظاهرات و اعتصاب غذا در دانشگاه قزوین - ۲۳ آذر

ظهر روز دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۸ جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با اعتصاب غذای خویش اعتراض خود را به تداوم بازداشت فرزام معینی و شرایط حاکم بر دانشگاه ها اعلام داشتند. بنابر اخبار رسیده فرزام معینی دانشجوی این دانشگاه از روز چهارشنبه هفته ی گذشته توسط نیروهای امنیتی در داخل دانشگاه بازداشت شده است و تا به این لحظه و علی رغم همه پی گیری ها هیچ خبر مشخصی از وضعیت وی در دسترس نیست. همچنین دانشجویان متحصن اقدام اخیر بسیج دانشجویی این دانشگاه که شبانه با هماهنگی مسئولین حراست وارد دانشگاه شده و اقدام به شعار نویسی کرده اند را محکوم کرده و خواستار برخورد با آنان شدند. اعتصاب غذای دانشجویان معترض که با استقبال گسترده دانشجویان همراه شد حدود ۳ ساعت به طول انجامید و در پایان به قرائت بیانیه ای که توسط یکی از دانشجویان خوانده شد پایان یافت. جمع متحصن در این بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی از جمله فرزام معینی شدند و اقدامات اخیر نیروهای امنیتی مبنی بر سرکوب دانشجویان را محکوم کردند و بار دیگر حمایت قاطع خویش را از جنبش سبز و مشخصاً میرحسین موسوی و مهدی کروبی را اعلام داشتند.
در این اعتصاب غذا دانشجویان نمادهای سبزرنگ به همراه داشتند و با سر دادن شعارهایی چون «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر دیکتاتور»، «کروبی بت شکن بت بزرگ رو بشکن»، «یاحسین میر حسین»، «اون که تقلب کرده عکسارو پاره کرده»، «اگه امام زنده بود شک نکنید با ما بود» و ... اعتراض خویش را از شرایط حاکم بر دانشگاه ها و جامعه اعلام داشتند.
بنابر اخبار رسیده برخورد نیروهای امنیتی با دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین واردفاز جدیدی شده و پس از بازداشت سه تن از دانشجویان این دانشگاه در هفته های گذشته، فرزام معینی هم اینک در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد و در آخرین اقدام نیروهای امنیتی دو تن دیگر از فعالین دانشجویی این دانشگاه نیز به ستاد خبری وزارت اطلاعات اسان قزوین احضار شده اند که می بایست در پایان هفته خود را معرفی نمایند.
لازم به ذکر است در پایان تحصن، دانشجویان غذاهای جمع شده امروز را برای نیازمندان و ایتام استان قزوین فرستادند و با بستن پارچه ی سبز به دور ظرف غذا به صورتی نمادین پیام سبز خویش را به صورتی خیرخواهانه برای نیازمندان ارسال داشتند.