دفاع دلاورنهٔ مردم در مقابل یگان ویژه (۳) چهار راه کالج روز عاشورا

مردم تعدادی از نيرو های يگان ويژه را محاصره کرده اند در بين آن ها يک درجه دار ستوان يکم نيروهای يگان ويژه ديده می شود. مردم يکديگر را دعوت به آرامش و پرهيز از خشونت می کنند اين در حالی است که دقايقی قبل در این مکان چهار نفر از مردم هدف گلوله قرار گرفته بودند


دانلود


دانلود