اعتراض به حضور احمدی نژاد در تبریز و تمسخر مراسم

در دیدار چند هفته پیش احمدی‌ نژاد از تبریز مردمی که به زور به این مراسم آورده شده بودند در پاسخ به شعارهای پخش شده از بلند گوها پاسخ میدادند: تیراختور! تیراختور! ... اسم تیم تراکتور سازی تبریز


دانلود