تماس تلفنی آیت الله دستغیب با مردم و طلاب در مسجد قبا ۱۱ دی

فایل صوتی تماس تلفنی آیت الله دستغیب با مردم و طلاب جمع شده در مسجد قبا چند ساعت قبل از حملهٔ لباس شخصیها

آيت الله دستغيب: "ما براي خدا، براي دينمان و تكليفمان مطالبي گفتيم، ولي من درگيري واقعا راضي نيستم... چيزي هم كه مقابل خانه (خود آيت الله دستغيب) پيش آمده و كتك كاري شده، من راضي نبودم... مسجد خانه خدا، خودش حفظش ميكند...ما وابسته به مسجد نيستيم، وابسته به هيچ چيز نيستيم، وابسته به خدا هستيم ... براي من يك ناراحت كنندگي ست كسي كشته شود، من خودم كشته شوم كه بهتر است كه

دانلود
MediaFire
4Shared