گریه و شکایت مادر علیرضا فیروزی دانشجوی زندانی

علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی دانشجویانی هستند که خانواده آنها مدتهاست که از وضعیت آنها در بی خبری کامل به سر می برند. مادر علیرضا فیروزی در گفتگویی با جمشید چالنگی در برنامه تفسیر خبر از وضعیت نامعلوم فرزند خود و همچنین سورنا هاشمی می گوید. به گفته وی تلاشهای بسیار خانواده این دو دانشجو برای آگاهی از وضعیت نگران کننده این دو تا کنون هیچ نتیجه ای در بر نداشته است . وی از نهادها و یا کسانی که از وضعیت علیرضا و سورنا آگاهی دارند تقاضا می کند تا به خانواده این دو دانشجو از وضعیت آنان اطلاعی داده و آنها را از نگرانی و بلاتکلیفی نجات دهند


دانلود