مصاحبه روز قبل از رفع حصر غیر قانونی آیت الله منتظری


دهم بهمن ماه، سالروز رفع حصر غیر قانونی آیت الله منتظری در سال ۱۳۸۱ پس از ۵ سال و ۲ ماه و ۱۲ روز در پی ایراد سخنرانی ۲۳ آبان ۱۳۷۶دانلود