تظاهرات در محل برگزاری کنسرت دولت ایران - روتردام، هلند

سخنان نماینده پارلمان هلند در کنسرت

در ابتدا این آکسیون هاری فان بومل نماینده پارلمان هلند از حزب اس پی در شرمگین خواندن برگزاری این کنسرت در حالیکه شهروندان ایرانی مورد آزار و اذیت حکومت قرار دارند را بیان کند. وی با اشاره به اعدامهای اخیر در ایران ، این اعدامها را سرآغاز موج جدید اعدامها برای سرکوب معترضان خواند و از کسانی که تصمیم داشتند در این کنسرت شرکت کنند خواست که از این تصمیم خود صرف نظر کرده و خود را در جنایات رژیم اسلامی حاکم بر ایران شریک نکنند. وی همچنین اعلام کرد که مسئله اعدامهای اخیر در ایران در صحن عمومی پارلمان هلند در هفته آینده مطرح خواهد کرد. وی در این تظاهرات حمایت خود و حزب متبوعش را از متعرضان ایرانی اعلام کرد.دانلود


دانلود


دانلود


دانلود