چهلمین روز شهادت امیر ارشد تاجمیر شهید عاشورا

فریاد شیون و سوگواری جانگداز شهین مهین فر گوینده و مجری پیش کسوت رادیو و تلویزیون
که فرزندش توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شده بود
مراسم چهلم شهدای عاشورا - بهشت زهرا


دانلود


دانلود


دانلود