تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده شمسی پور، شريعتی و انقلاب - ۱۷ اسفند

صبح امروز تجمعی در اعتراض به حذف سهميه آزاد کنکور کارشناسی صورت گرفت که در آن دانشجويان ۳ دانشکده شمسی پور و شريعتی و انقلاب حضور داشتند

بعلت عدم رسيدگی، اين اعراضات ادامه دارد و فردا ساعت ۱۰ صبح قرار بعدی دانشجويان است


دانلود


دانلود