چهارشنبه سوری - نظرآباد، تهران ۱

گزارش کاربر عزیزی از نظر آباد تهران:
من اخبار دیشب (چهارشنبه سوری نظرآباد) رو میفرستم که باید دیشب میفرستادم اما اینترنت قطع بود. دیشب مردم و بیشتر جوانان در میدان کارگر شهر نظرآباد جمع شده بودند که شعار یاحسین میرحسین شروع شد.من در قسمت جنوبی میدان بودم که اولین برخورد پلیس با مردم شروع شد که در غالب تذکر بود در همین حین پسری برای ترساندن پلیس و فراری دادن آنها که مدام مزاحم شادی و تجمع مردم میشدند نارنجکی به طرفشون پرتاب کرد که باعث شد ماموران نیروی انتظامی وحشیانه به طرفش حمله کردند و پس از ضرب و شتم وی دستگیرش کردند که باعث خشم و اعتراض گسترده ی مردمی که در جنوب میدان بودند شد و مردم به طرف مامورین دویدند و با پرتاب سنگ به طرف پلیس آنهارا مجبور به آزادسازی جوان دستگیر شده کردند اما این بار مامورین وحشیانه و سریع به سمت مردم حمله کردند و به خانه هایی که مردم را پناه داده بودند حمله کردند و با شکاندن درب منزل آنها به داخل ریخته و همه را کتک زدند و رفتند به سمت شمال میدان که این بار مردم تجمع گسترده تری کردند و شعارهای "نترسید نترسید ما همه با همه هستیم،مرگ بر دیکتاتور،مزدور برو گمشو و..."را سر دادند و به طرف ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند.دیگر داشتیم پیروز میشدیم و انهارا از پارک فراری میدادیم که ناگهان یک ون پلیس ضد شورش با تمام ادوات سرکوب به میدان آمد و همه ی جمعیت را متفرق سرکوب کرددانلود


دانلود


دانلود