فیلم هایی تازه منتشر شده از دفاع دلاورانه مردم در روز عاشورا

دانلود ۶ ویدیو کلیپ

شعار مرگ بر خامنه ای از بلندگوی خودروی آتش نشانیفیلم دیگری از این صحنه که در گذشته منتشر شده بود

مامور یگان ویژه با زیرشلواری و تسلیم شدن نیروی انتظامیفیلم دیگری از این مامور یگان ویژه که در گذشته منتشر شده بود

خودروی واژگون شده ی نیروی انتظامیاعتراض در مقابل پایگاه بسیج وزارت نفتجمیعت انبوه مردم معترض
خامنه ای قاتله ولایتش باطله