تظاهرات روز عاشورا - تهران ۶ دی ۱۳۸۸

چهارده ویدیو کلیپ تازه منتشر شده از تظاهرات روز عاشورا

دیکتاتور حیا کن، سلطنت رو رها کن

ما اهل کوفه نیستیم، پشت یزید بایستیم

یا حجت ابن الحسن ، ریشه ظلم و بکن

ابوالفضل علمدار، ديكتاتور رو برش دار


دانلود

شلیک گاز اشک آوار در میان عزاداران روز عاشورا


دانلود


دانلود

مرگ بر بسیجی


دانلود

عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، ملت سبز ایران، صاحب عزاست امروز یا حسین، میر حسین یا حجت ابن الحسن ، ریشه ظلم و بکن


دانلود

این لشکر حسینه، حامی میر حسینه ایران شده بازداشتگاه، اوین شده دانشگاه زندانی سیاسی آزاد باید گردد


دانلود

نصرُ من الله و فتحٌ قریب٬ مرگ بر این دولت مرد مفریب مرگ بار دیکتاتور یا حسین، میر حسین


دانلود

ابوالفضل علمدار، ديكتاتور رو برش دار


دانلود

یا حسین، میر حسین


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود