تظاهرات امیرآباد، تهران - ۱۸ تیر ۱۳۸۸

سه ویدیو کلیپ تازه منتشر شده از تظاهرات روز ۱۸ تیر

مرگ بر دیکتاتور


دانلود

نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم


دانلود


دانلود

تیر خوردن یک تظاهر کننده
این فیلم در گذشته منتشر شده بود

دانلود