لینک دانلود ۱۱۸۱ - ۱۱۷۰

*** http://www.4shared.com/file/2T11GFb0/1170_1181.html ***
ا
۴۹ فایل - ۱۷۲ مگابایت


خروش میلیونی مردم در تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۸۸
تظاهرات امیرآباد، تهران - ۱۸ تیر ۱۳۸۸
تظاهرات روز عاشورا - تهران ۶ دی ۱۳۸۸
عكس العمل مردم به پيام خامنه ای در مراسم تشییع پیکر آیت الله منتظری
تظاهرات مردم با شعار درود بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای
تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کشور و خانه کارگر - روز کارگر ۸۹
حضور گسترده نیروهای امنیتی در روز کارگر - ۱۱ اردیبهشت ۸۹
اعتراض دانشجویان به حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران - ۱۱ اردیبهشت ۸۹
مصاحبه با رابرت درایفوس / برنامه ی شماره ۲۱ هفته سبز، حمید دباشی
مصاحبه با محسن سازگارا و علیرضا نوری زاده - تفسیر خبر صدای آمریکا ۱۰ اردیبهشت