خروش میلیونی مردم در تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۸۸

این شصت و سه درصد که میگن کو؟
بزرگترین خیانت، دزدی رای ملت
دولت کودتا، استعفا، استعفا
یا حسین، میر حسین
هاله ی نور و دیده، رای مارو نادیده


دانلود

گفته بودیم، اگر تقلب بشه، ایران قیامت میشه


دانلود

تا احمدی نژاد ه، هر روز همین بساطه


دانلود

ایرانی میمیرد، ذلت نمیپذیرد


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود