ویدیو کلیپی تازه منتشر شده از صحنه شهادت ندا آقا سلطان

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند

دانلود
3gp - flv - mp4


آخرین لحظات ندا
نمایش فیلم های گرفته شده به طور همزمان