حضور سنگین نیروهای امنیتی - ۳۰ خرداد ۱۳۸۹

تقاطع خیابان انقلاب و ولیعصر


دانلود

میدان ونک


دانلود

خیابان انقلاب


دانلود