اصابت گلوله به یک جوان در مقابل مسجد لولاگر ۳۰ خرداد ۱۳۸۸

فیلمی تازه منتشر شده به همراه توضیحات زیر:
ويدیو به شهادت رسيدن يك جوان به دست بسيجيان وحشی و آدم كش در پايگاه بسيج صاحب الزمان واقع در اول خيابان آذربايجان جنب مسجد لولاگر. در خبرهای آن زمان صداوسيما و خبرگزاری های كودتاچيان به دروغ گفته بودند كه مردم به مسجد لولاگر يورش برده و آنجا را به آتش كشيدند و مستند ساختگی نيز از صداوسيما ضرغامی و دار و دسته پخش كردند. آنچه در اين تصاوير می بينيد دفاع مردم از خود در برابر شليك گلوله های بسيجان از پشت بام پايگاه بسيج میباشد. مردم با پرتاب سنگ و آتش زدن پارچه با بنزين در مقابل بسيجان از خود دفاع می كنند. در زمانی كه آن جوان به شهادت می رسد مردم همه با هم مرگ بر خامنه ای می گويند و هلی كوپتر ها بر فراز تهران می چرخند و بر سر مردم گاز اشك آور می ريزند


دانلود


فیلم هایی دیگر از تيراندازی بسجيان از فراز مسجد لولاگر