تظاهرات و درگیری های روز قدس - ۲۷ شهریور ۱۳۸۸

فیلم هایی تازه منتشر شده از تظاهرات روز قدس سال گذشته

روز خلق حماسه ای دیگر
روز قدس امسال جمعه ۱۲ شهریور


دانلود فایل فشرده ۵ ویدیو کلیپ

خیابان آزادی تا میدان انقلاب

دانلود

پرتاب گاز اشک آور و مقاومت مردم در انتهای این کلیپ
خیابان آزادی تا میدان انقلاب

دانلود

پرتاب گاز اشک آور و مقاومت مردم
خیابان کریمخان

دانلود

میدان ولیعصر تا میدان هفت تیر

دانلود

مقاومت قهرمانانه مردم در برابر هجوم و ضرب و شتم لباس شخصی ها و عقب راندن عوامل حکومتی و به آتش کشاندن موتور‌هایشان
میدان ولیعصر تا میدان هفت تیر

دانلود

فیلمهای دیگری از درگیری های این روز در میدان هفت تیر که قبلا منتشر شده بودند