عکس / شعار نویسی در بهبهان


جهت بزرگ نمایی بر روی تصاویر کلیک بفرمایید
دانلود فایل فشرده تصاویر

طی یک سال گذشته جوانان زیادی در بهبهان بخاطر شعار نویسی دستگیر ، مورد بازجویی قرار گرفته و عده ای نیز چند ماهی را در حبس گذرانیده اند

سبزینه های بهبهان