فیلمهایی تازه منتشر شده تظاهرات عاشورا ی ۱۳۸۸

صحنه شهادت یکی از تظاهرکنندگان و تلاش مردم برای نجاتش

دانلود

انهدام خودروی نیروی انتظامی پس از آزاد کردن دستگیر شدگان - پل حافظ

دانلود

لحظه جان دادن یکی از شهدای روز عاشورا - پل کالج
اواخر کلیپ

دانلود

تظاهرات مردم با شعار مرگ بر خامنه ای

دانلود

سپر و کلاه یگان ویژه در دست مردم

دانلود

شعار یا حسین مظلوم برس به داد مردم - دود غلیظ در آسمان تهران

دانلود

شعار یا حسین، میرحسین نرسیده به چهار راه ولیعصر

دانلود

شعار منتظری نمرده، دیکتاتور که مــرده

دانلود