مقاومت دانشجویان در مقابل حمله به کوی دانشگاه

فیلمی تازه منتشر شده از حمله نیروهای بسیج و لباس شخصی‌ با همراهی یگان ویژه نیروی انتظامی به کوی دانشگاه در یکشنبه شب بیست و چهارم خرداد ماه ۱۳۸۸

احتیاط، ویدیو حاوی الفاظ خشن است
نیمه دوم ویدیو تکرار نیمه اول میباشد

دانلود