لینک دانلود ۱۴۷۶ - ۱۴۵۶

لینک دانلود ۱۴۷۶ - ۱۴۶۷
۴۷ فایل - ۱۹۳ مگابایت

هفته سبز با حمید دباشی ۳۶ / مصاحبه فاطمه حقیقت جو با گری سیک
عکس / گلوله های رنگی سبز بر روی تصویر بزرگ خامنه ای در کرج
شعار نویسی در مسیر کوهپیمایی دربند به توچال
هفته سبز با حمید دباشی / جنبش سبز هفته ۶۵ تا ۶۸
مانور اقتدار یگان ویژه نیروی انتظامی
اعتراض خانواده داریوش ممبینی در مقابل فرمانداری اهواز
نصب پلاكاردهای "داریوش ممبینی را آزاد کنید" در خیابانهای شهر اهواز
پارازیت ۲۳ - صدای آمریکا ۹ مهر / مصاحبه با شیرین نشاط
مصاحبه با محسن سازگارا و علیرضا نوری زاده - تفسیر خبر صدای آمریکا ۹ مهر
فیلمهایی تازه منتشر شده تظاهرات عاشورا ی ۱۳۸۸


لینک دانلود ۱۴۶۶ - ۱۴۵۶
۳۶ فایل - ۱۲۵ مگابایت

مقاومت دانشجویان در مقابل حمله به کوی دانشگاه
حضور مرجع سبز آیت الله دستغیب در جبهه های جنگ
سخنان اشکان پنجه ای پس از دادگاه زدن تخم مرغ به پس کله منشی اول سفارت
عکس / شعار نویسی در بهبهان
مصاحبه اوباما با تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی
لینک دانلود ۱۴۵۵ - ۱۴۳۲
پارازیت ۲۲ - صدای آمریکا ۲ مهر / مصاحبه با عباس میلانی
مصاحبه با محسن سازگارا و علیرضا نوری زاده - تفسیر خبر صدای آمریکا ۲ مهر
فیلم تکمیلی برهان یک
عکس / شعار نویسی در دره دربند
فرار احمدی نژاد از خبرنگاران ایرانی در نیویورک