گرامیداشت آیت الله منتظری - نجف آباد ۲ دی ماه ۱۳۸۸

حمله به عزاداران معترض در انتهای فیلم


دانلود