اعتراض مردم به راهبندان ایجاد شده توسط ایست بازرسی پلیس - ۸ آبان ۸۹

توضیح منتشر شده به همراه فیلم:
امروز علاوه بر خیابان ولیعصر، میدان محسنی، ونک، تجریش و بسیاری از نقاط تهران مملو از نیروهای امنیتی بود. لحظه شکار شده مربوط به لحظه اعتراض ماشین ها به یک ایست بازرسی پلیس بالاتر از پارک وی است که موجب راهبندان شده بود و موتور سواران را متوقف می کرد. امروز در تهران حکومت نظامی بود


دانلود