مقاومت یک زن در مقابل هجوم ماموران حکومتی در ارومیه

درگیری یک زن با ۳ مأمور نیروی انتظامی در خیابان کاشانی ارومیه


دانلود